Reserveringsvoorwaarden

In verband met het Coronavirus vragen wij u aandacht voor de volgende maatregelen in ons restaurant. De maatregelen zullen ingaan vanaf 1 juni 2020 tot en met (voorlopig) 1 juni 2021. (zodra het kabinet andere maatregelen aankondigt, zullen wij deze datum aanpassen). Mocht u vragen hebben met betrekking tot de voorwaarden, kunt u contact opnemen met ons restaurant: 0172 – 7691 44 & info@pannenkoekerie-tveldhuis.nl

1. Introductie

Dit privacybeleid en reserveringsbeleid is bedoeld om u in te lichten omtrent de gegevens die we verzamelen, de reserveringsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

2. Reserveringen

 • Houdt rekening met de RIVM richtlijnen en de 1,5 meter maatregelen binnen en buiten ons restaurant.
 • Reserveren is verplicht met daarbij de inschatting dat u en uw gezelschap geen risico’s opleveren.
 • U en uw gezelschap dienen aan 1,5 meter van elkaar te zitten tenzij u één huishouden vormt, graag horen wij dit bij uw reservering.
 • Reserveer een tafel voor binnen of buiten. In verband met de beperkte ruimte door de maatregelen van het kabinet kunnen wij u geen plek binnen garanderen bij slecht weer

3. Openingstijden

Woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen
Open van: 12:00 – 21:00 (reserveren verplicht)

Dinsdag & donderdag
Open van: 16:00 – 21:00 (reserveren verplicht)

4. Voorwaarden reservering

 • Kunt u of iemand van uw gezelschap één of meerdere vragen met een JA beantwoorden. Dan verzoeken wij u graag om op een ander moment langs te komen in ons restaurant.
  • Heeft u of iemand van uw gezelschap één of meerdere van deze klachten in de afgelopen vier uur?
    • Hoesten
    • Neusverkoudheid
    • Koorts vanaf 38 graden
    • Benauwdheidsklachten
  • Heeft u of iemand uit uw gezelschap het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
  • Heeft u of iemand uit uw gezelschap op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten.
  • Heeft u of iemand van uw gezelschap in de afgelopen 14 dagen contact met een huisgenoot/gezinslid gehad terwijl hij/zij het Coronavirus had?
  • Heeft u of iemand van uw gezelschap in thuisisolatie gezeten, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het Coronavirus is vastgesteld.

5. Persoonsgegevens

 • Voornaam, naam, e-mail, telefoon
  Deze gegevens vragen wij om uw volledige reservering vastleggen. Daarbij      gebruiken wij deze gegevens om u te contacteren in verband met uw reservering of wanneer nodig. I.v.m. het Coronavirus bewaren wij deze gegevens minimaal 1 tot 6 maanden.
 • E-mails
  U zult vanuit Pannenkoekerie ’t Veldhuis diverse e-mails ontvangen met betrekking tot uw reservering. U ontvangt deze e-mails om u en uw gezelschap van informatie te voorzien. Daarnaast kunnen wij u mailen met betrekking tot updates en maatregelen die plaatsvinden m.b.t. het Coronavirus.
 • Informatie aan derde
  Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. Uw informatie wordt enkel doorgeven indien er spraken is van een wettelijke overtreding.

Uw gegevens worden na maximaal 6 maanden verwijderd uit ons systeem. Indien er geen reden is voor contact na 2 dagen van uw reservering tot 6 maanden van uw reservering, zult u ook geen commerciële e-mails van ons ontvangen. Tenzij u ons hiervoor uw expliciete toestemming heeft gegeven.

 • IP-Adres
  Uw IP-adres wordt geregistreerd op het moment dat u een reservering maakt. Het IP-adres geregistreerd bij de reservering om fraude te voorkomen. Wij identificeren u niet op basis van IP-adres.

6. Uw rechten

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens: info@pannenkoekerie-tveldhuis.nl.

– Inzage van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.

– De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.

– Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl